Donut Chart

Penyajian data berbentuk Donut Chart dengan Morris.JS

Data

Grafik