Glyphicon Icon dan Font Awesome Icon

Cara menggunakan Glyphicon Icon dan Font Awesome Icon

Pandungan Menggunakan Glyphicon Icon dan Font Awesome Icon

Untuk menggunakan Menggunakan Glyphico icon ketikkan : glyphicon glyphicon-class-name. Contoh: glyphicon glyphicon-home. Daftar glyphicon selengkapnya lihat disini.

Untuk menggunakan Menggunakan Font Awesome icon ketikkan : fa fa-class-name. Contoh: fa fa-class-home. Daftar Font Awesome icon selengkapnya lihat disini.

handphone-tablet

Class Name

Icon